Forum Tawerny Gothic - Marant

Organizacje na Valfden => Gildia Łowców => Wątek zaczęty przez: Progan w 03 Lipiec 2014, 16:34:59

Tytuł: Tytuły
Wiadomość wysłana przez: Progan w 03 Lipiec 2014, 16:34:59
Tytuły główne

(http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/images/e/e1/Tytuly_konkordat_puszczy_i_kniei.jpg)

Pan puszczy i kniei - Najczcigodniejsza osoba w konkordacie. Utożsamiana jest z ziemską postacią samej bogini Ventepi, jest przywódcą duchowym i pośrednikiem pomiędzy dziełem stworzenia a boginią. Wybierany przez samą boginię, pełni swą służbę aż po kres swych dni. Jest powiernikiem mocy natury, panem wszelkiego leśnego życia i ucieleśnieniem woli bogini. Prowadzi pustelniczy i samotny tryb życia, nie ukazuje się ludziom i stroni od cywilizacji. Obcuje z naturą której poświęca całe swe życie. Słowo i wolę bogini oraz swe rady dotyczące społeczności przekazuje za pośrednictwem hierofantów. Stanowi najwyższe prawo w każdym lesie, a jego osąd i wola uważane są za święte.

Hierofant Ventepi - Jest to najwyższe stanowisko jakie dziecię Ventepi może otrzymać. Hierofanci to osoby obdarzone wszechstronną wiedzą i umiejętnościami. Korzystając z dobrodziejstw i łask bogini ukończyli całe szkolenie i osiągnęli tytuł leszego kniei lub lykantropa, stając się duchowymi ojcami i obrońcami natury. W społeczności lasu darzeni wielkim szacunkiem. Są pośrednikami pomiędzy ludem lasu a panem puszczy i kniei wcielając w życie jego wolę. Tytuł ten nadawany jest przez pana puszczy i kniei i nie musi być pełniony dożywotnio. Odpowiedzialny on jest za przyjmowanie braci i sióstr do społeczności ludu lasu, dogląda nauk prowadzonych przez nauczycieli, sporządza kroniki spisując dzieje i podania, a także zarządza dobrami jakie posiada społeczność. Jego ambicją jest prowadzenie wypraw wszędzie tam, gdzie natura potrzebuje swych obrońców.

Obowiązki:

Pasterz stworzenia - Jest to stanowisko cechujące się wielką odpowiedzialnością. Osoby te wybierane są przez hierofantów do pełnienia w społeczności drobnych lecz ważnych zadań. Pasterze to osoby, które trwają na szkoleniu i zdobywaniu wiedzy o mocach i łasce bogini. Dzięki jej przychylności wytrwały one i osiągnęły rangę alfy. Osoby te są najbliżej każdego nowego dziecka lasu, zajmują się nim od pierwszego dnia pomagając znaleźć mu jego własne lokum, pilnując by zostało zaopatrzone w odpowiednie do przeżycia w lesie wyposażenie oraz wpajając w nich cześć dla każdej żywej istoty i szacunek dla przełożonych.

Obowiązki: