Forum Tawerny Gothic - Marant

Organizacje na Valfden => Bractwo Świtu => Wątek zaczęty przez: Isentor w 03 Czerwiec 2014, 09:25:18

Tytuł: Tytuły, stopnie i związki taktyczne
Wiadomość wysłana przez: Isentor w 03 Czerwiec 2014, 09:25:18
Dekret i spis treści

(http://marantwiki.tawerna-gothic.pl/images/0/0a/Tytuly_bractwo_switu.jpg)

Dekret

Dekret z dnia 10.02.25 e.III o utworzeniu związków taktycznych oraz hierarchii dowodzenia.

Ja, wielka Kanclerz Bractwa ÂŚwitu, Anioł w służbie boga Zartata, Evening Antarii, mając na uwadze dobro Bractwa ÂŚwitu, pomna niedogonień wojny, ustanawiam poniższy dekret, którym usystematyzowane zostają wszelkie związki taktyczne regularnych oddziałów Bractwa ÂŚwitu obowiązujące w czasie wojny oraz czasu pokoju.

Wielka Kanclerz Bractwa świtu, Baronowa Heton i Kadev, Szlachcianka Afers, Afes, Tumin i Vean
Evening Antarii


Spis treści


Tytuł: Odp: Tytuły i stopnie Bractwa ÂŚwitu.
Wiadomość wysłana przez: Evening Antarii w 10 Październik 2016, 15:38:06
1.1 Wielki mistrz


Wielki Mistrz - Najwyższe wyróżnienie w bractwie świtu. Tytuł Wielkiego Mistrza przyznawany jest przez Króla tylko jednemu zakonnikowi. Wielki Mistrz wprowadza w życie wolę władcy, czuwa nad rozwojem organizacji i stanowi pieczę nad rycerzami. Tytuł nie jest przyznawany dożywotnio, wyróżnienie jakim jest zostanie wielkim mistrzem może zostać odebrane przez monarchę, gdy ten uzna, że kandydat nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków.

Obowiązki:


1.2. Komtur


Komtur - Wyjątkowo ważne i odpowiedzialne stanowisko w bractwie świtu. Tytuł Komtura przyznawany jest przez Króla tylko jednemu zakonnikowi. Komtur stanowi piecze nad magazynami organizacji. Odpowiada za wydawane wyposażenie, ilość grzywien w skarbcu, zakwaterowanie nowych rekrutów. Komtur zajmuje się również tworzeniem oddziałów tymczasowych tzn. oddziałów szybkiego reagowania, które tworzone są w celu wykonywania powierzonych przez koronę misji.

Obowiązki:
Tytuł: Odp: Tytuły i stopnie dowódców związków taktycznych.
Wiadomość wysłana przez: Evening Antarii w 10 Październik 2016, 15:39:20
2.1 Komendant Hufca


Komendant Hufca - Stosunkowo pospolite wyróżnienie, które może otrzymać członek bractwa świtu będący minimum w randze Rycerza. Komendant Hufca dowodzi związkiem taktycznym tytułowanym jako Hufiec. Jako dowódca najmniejszych oddziałów taktycznych, najczęściej pełni rolę podkomendną w stosunku do Rotmistrza. Jako osoba odpowiedzialna za swoich podkomendnych, pełni rolę również sędziego polowego w stosunku do swoich podkomendnych (również równych rangą).


2.2. Rotmistrz


Rotmistrz - Stosunkowo częste wyróżnienie, które może otrzymać członek bractwa świtu będący minimum w randze Paladyna. Rotmistrz dowodzi związkiem taktycznym tytułowanym jako Gwardia. Jako dowódca złożonych oddziałów taktycznych, najczęściej pełni rolę podkomendną w stosunku do Chorążego. Jako odpowiedzialny dowódca frontowych oddziałów ma obowiązek wyznaczenia swoich zastępców w celu zachowania linii dowodzenia w razie śmierci. Jako osoba odpowiedzialna za swoich podkomendnych, pełni rolę również sędziego polowego w stosunku do swoich podkomendnych (również równych rangą).


2.3. Chorąży


Chorąży - Stosunkowo rzadkie wyróżnienie, które może otrzymać członek bractwa świtu będący minimum w randze ÂŚwiętego mściciela. Chorąży dowodzi związkiem taktycznym tytułowanym jako Chorągiew. Jako dowódca złożonych oddziałów taktycznych, najczęściej pełni rolę podkomendną w stosunku do Naczelnika. Jako odpowiedzialny dowódca pełni głównie rolę dowódcy polowego, stratega z zachowaniem troski o własne życie jako dowódcy. Jako osoba odpowiedzialna za swoich podkomendnych, pełni rolę również sędziego polowego w stosunku do swoich podkomendnych niższych rangą.


2.4. Naczelnik


Naczelnik - Wyjątknowo unikatowe wyróżnienie, które może otrzymać członek bractwa świtu będący minimum w randze ÂŚwiętego mściciela. Naczelnik dowodzi związkiem taktycznym tytułowanym jako Korpus. Jako dowódca złożonych oddziałów taktycznych, zawsze pełni rolę podkomendną w stosunku do Wielkiego Kanclerza. Jako odpowiedzialny dowódca pełni głównie rolę dowódcy polowego, stratega z zachowaniem troski o własne życie jako dowódcy. Jako osoba odpowiedzialna za swoich podkomendnych, pełni rolę również sędziego polowego w stosunku do swoich podkomendnych niższych rangą.
Tytuł: Odp: Związki taktyczne i ich hierarchia.
Wiadomość wysłana przez: Evening Antarii w 10 Październik 2016, 15:39:49
3.1. Hufiec


Hufiec im. [Imię i nazwisko dowódcy] - Jest to podstawowa forma związku taktycznego, która wchodzi w skład wyżej usytuowanych Gwardii. Jako forma najprościej zorganizowana i najmniej liczebna, cechuje się mobilnością swojego działania i powszechnym zastosowaniem w walkach zbrojnych oraz wszelkich przedsięwzięciach Bractwa ÂŚwitu.

Hufiec jest powoływany z woli Wielkiego mistrza, na podstawie przesłanek płynących z napotkanych sytuacji.


Skład Osobowy - Zależnie od formy zastosowania skład osobowy może być różny i nie jest on stały.


3.2. Gwardia


Gwardia [przymiotnik funkcyjny: Honorowa/Uderzeniowa... zależnie od przeznaczenia] - Jest to złożona forma związku taktycznego, która wchodzi w skład wyżej usytuowanych Chorągwi. Jako forma średnio zorganizowana i nisko liczebna, cechuje się mobilnością swojego działania i powszechnym zastosowaniem w walkach zbrojnych oraz uczestnicząca w wielu przedsięwzięciach Bractwa ÂŚwitu.

Gwardia jest powoływana z woli Wielkiego mistrza, na podstawie przesłanek płynących z napotkanych sytuacji.


Skład Osobowy - Zależnie od formy zastosowania skład osobowy może być różny i nie jest on stały.


3.3. Chorągiew


[Liczebnik porządkowy: I/II/III/...] Chorągiew - Jest to zorganizowana forma związku taktycznego, która wchodzi w skład wyżej usytuowanych Korpusów. Jako forma dobrze zorganizowana i średnio liczebna, cechuje się przeciętną mobilnością swojego działania i bojowym zastosowaniem w walkach zbrojnych oraz uczestnicząca w wielu przedsięwzięciach Bractwa ÂŚwitu.

Chorągiew jest powoływana z woli Wielkiego mistrza, na podstawie przesłanek płynących z napotkanych sytuacji.


Skład Osobowy - Zależnie od formy zastosowania skład osobowy może być różny i nie jest on stały.


3.4. Korpus


Korpus [przymiotnik terenowy: Wschodni/Północny/Centralny...] - Jest to zorganizowana forma związku taktycznego, która wchodzi w skład wyżej usytuowanej Armii. Jako forma wysoce zorganizowana i bardzo liczebna, cechuje się przeciętną mobilnością swojego działania i bojowym zastosowaniem w walkach zbrojnych oraz uczestnicząca w rzadkich przedsięwzięciach Bractwa ÂŚwitu.

Korpus jest powoływany z woli Wielkiego mistrza, na podstawie przesłanek płynących z napotkanych sytuacji.


Skład Osobowy - Zależnie od formy zastosowania skład osobowy może być różny i nie jest on stały.


3.5. Armia


Armia - Jest to zorganizowana forma związku taktycznego, w skład której wchodzą wszyscy członkowie Bractwa świtu. Jako forma wysoce zorganizowana i bardzo liczebna, cechuje się przeciętną mobilnością swojego działania i bojowym zastosowaniem w walkach zbrojnych oraz uczestnicząca w rzadkich przedsięwzięciach Bractwa ÂŚwitu.

Armia jest powoływana z woli Wielkiego mistrza, na podstawie przesłanek płynących z napotkanych sytuacji.


Skład Osobowy - Zależnie od formy zastosowania skład osobowy może być różny i zależy on wyłącznie od woli Wielkiego Kanclerza i liczebności Bractwa świtu.