View full version: Agora
« 1 2 3 »
 1. Wybory do Rady Królewskiej - Hetman Koronny
 2. Wybory do Rady Królewskiej - Marszałek Koronny
 3. Wybory do Rady Królewskiej - Marszałek Koronny
 4. Wybory do Rady Królewskiej - Podskarbi Koronny [zgłoszenia]
 5. VIII wybory do Izby lordów [uzupełniajace, wybory]
 6. Wybory do Rady Królewskiej - Kanclerz Koronny [głosowanie]
 7. VIII wybory do Izby lordów [uzupełniajace, zgłoszenia]
 8. Wybory do Rady Królewskiej - Kanclerz Koronny [zgłoszenia]
 9. VIII wybory do Izby lordów [wybory]
 10. VIII wybory do Izby lordów [zgłoszenia kandydatów]
 11. Wybory do Rady Królewskiej - Podskarbi Koronny [zgłoszenia]
 12. Wybory na głowę państwa - Król Valfden [wybory]
 13. Wybory do Rady Królewskiej - Kanclerz Koronny [głosowanie]
 14. Wybory na głowę państwa - Król Valfden [zgłoszenia]
 15. Wybory do Rady Królewskiej - Kanclerz Koronny [zgłoszenia]
 16. VII wybory do Izby Lordów [uzupełniajace, wybory]
 17. VII wybory do Izby Lordów [uzupełniajace, zgłoszenia]
 18. Wybory do Rady Królewskiej - Marszałek Koronny
 19. VII wybory do Izby Lordów [uzupełniajace, wybory]
 20. VII wybory do Izby Lordów [uzupełniajace, zgłoszenia]
 21. Wybory do Rady Królewskiej - Kanlcerz Koronny [wybory]
 22. VII wybory do Izby Lordów [wybory]
 23. Wybory do Rady Królewskiej - Kanlcerz Koronny
 24. VII wybory do Izby Lordów [zgłoszenia kandydatów]
 25. VI wybory do Izby Lordów [uzupełniające, wybory]
 26. VI wybory do Izby Lordów [uzupełniające; zgłoszenia kandydatów]
 27. VI wybory do Izby Lordów [uzupełniające; zgłoszenia kandydatów]
 28. VI wybory do Izby Lordów [wybory]
 29. VI wybory do Izby Lordów [zgłoszenia kandydatów]
 30. V wybory do Izby Lordów [wybory uzupełniające; wybory]
 31. V wybory do Izby Lordów [wybory uzupełniające; zgłoszenia]
 32. V wybory do Izby Lordów [wybory uzupełniające; wybory]
 33. V wybory do Izby Lordów [wybory uzupełniające; wybory]
 34. Zgłoszenia na Archonta IV [zgłoszenia]
 35. V wybory do Izby Lordów [wybory uzupełniające; wybory]
 36. Zgłoszenia na IV Podskarbiego Koronnego [zgłoszenia]
 37. V wybory do Izby Lordów [wybory uzupełniające; wybory]
 38. V wybory do Izby Lordów [wybory uzupełniające; zgłoszenia]
 39. V wybory do Izby Lordów [wybory]
 40. V wybory do Izby Lordów [zgłoszenia kandydatów]
 41. III wybory na stanowisko Najwyższego Sędziego [głosowanie]
 42. III wybory na stanowisko Najwyższego Sędziego [zgłoszenia kandydatów]
 43. Wybory uzupełniające do Izby Lordów [wybory]
 44. Wybory uzupełniające do Izby Lordów [zgłoszenia kandydatów]
 45. Zgłoszenia na Archonta III [zgłoszenia]
 46. Wybory uzupełniające do Izby Lordów [wybory]
 47. Wybory uzupełniające do Izby Lordów [zgłoszenia kandydatów]
 48. II wybory na stanowisko Najwyższego Sędziego [głosowanie]
 49. II wybory na stanowisko Najwyższego Sędziego [zgłoszenia kandydatów]
 50. Referendum w sprawie najemnictwa.