View full version: Agora
« 1 2 3
 1. Wybory uzupełniające do Rady Królewskiej - Kanclerz Koronny [głosowanie]
 2. Wybory uzupełniające do Rady Królewskiej - Kanclerz Koronny [zgłoszenia]
 3. Wybory uzupełniające do Rady Królewskiej - Kanclerz Koronny [głosowanie]
 4. Wybory uzupełniające do Rady Królewskiej - Kanclerz Koronny [zgłoszenia]
 5. IV wybory Valfdeńskie do Izby Lordów [wybory uzupełniające, wybory]
 6. IV wybory do Izby Lordów na rok 21/22 [uzupełniające zgłoszenia kandydatów]
 7. IV wybory do Izby Lordów na rok 21/22 [wybory]
 8. Referendum w sprawie dnia targowego
 9. IV wybory do Izby Lordów na rok 21/22 [zgłoszenia kandydatów]
 10. Wybory do Rady Królewskiej [głosowanie]
 11. Wybory na stanowisko Najwyższego Sędziego [wybory]
 12. Wybory na stanowisko Najwyższego Sędziego [zgłoszenia kandydatów]
 13. Referendum w sprawie koloni karnej
 14. Modernizacja Rady Królewskiej
 15. III wybory Valfdeńskie do Izby Lordów [wybory uzupełniające, wybory]
 16. III wybory Valfdeńskie do Izby Lordów [wybory uzupełniające, zgłoszenia]
 17. III wybory Valfdeńskie do Izby Lordów [wybory uzupełniające, głosowanie]
 18. III wybory Valfdeńskie do Izby Lordów [wybory uzupełniające, zgłoszenia]
 19. Referendum w sprawie własności ziemskich
 20. III wybory Valfdeńskie do Izby Lordów [wybory uzupełniajace]
 21. III wybory Valfdeńskie do Izby Lordów [zgłoszenia, wybory uzupełniające]
 22. III wybory Valfdeńskie do Izby Lordów [wybory]
 23. III wybory Valfdeńskie do Izby Lordów [zgłoszenia kandydatów]
 24. Rada Królewska, Podskarbi Koronny [wybory] (zgłoszenia kandydatów)
 25. Izba Lordów [wybory] (głosowanie)
 26. Izba Lordów [wybory] (zgłoszenia kandydatów)
 27. Utworzenie Rady Królewskiej
 28. Wybory na radnych (zgłoszenia kandydatów)
 29. Wybory na radnych (głosowanie)
 30. Wybory na radnych (zgłoszenia kandydatów)