View full version: Wielka arena
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »
 1. II walka Szeklana z Tihios - Walka losowa
 2. IX walka Dragosaniego - trening, ścierwojady
 3. I walka Patty - boss, błędny ognik
 4. II walka Funerisa Venatio - boss, niedźwiedź
 5. XIV walka Patty (Drizzt) - trening, ścierwojady
 6. IV walka Sajida - trening, kretoszczury
 7. VIII walka Evening Antarii- trening, ścerwojady
 8. III walka Sajida - trening, kretoszczury
 9. VII walka Evening Antarii - trening, ścerwojady
 10. I Walka Aragorna - Walka losowa
 11. II walka Sajida - trening, kretoszczury
 12. VIII walka Dragosaniego - trening, ścierwojady
 13. XIV walka Nikolaja - trening, ścierwojady
 14. IX walka Themo vs ścierwojady
 15. XIII walka Patty (Drizzt) - trening, ścierwojady
 16. I walka Szeklana z Tihios - walka losowa
 17. VII walka Dragosaniego - trening, ścierwojady
 18. XIII walka Nikolaja - trening, Kretoszczury
 19. XX walka Funerisa Venatio [Krixos] - treningowa, krwiopijce
 20. I walka Sajida - trening, kretoszczury
 21. XIX walka Funerisa Venatio [Krixos] - treningowa, krwiopijca
 22. XX walka Elronda - trening, ÂŚcierwojad [walczy niewolnica Mirabel]
 23. XII walka Nikolaja - trening, Szkielety
 24. XII walka Patty - trening, szkielety
 25. 1 walka Egharoda - kretoszczury (trening)
 26. VI walka Evening Antarii, trening - ścierwojady
 27. XVIII walka Funerisa Venatio - walka treningowa, krwiopijca
 28. XI walka Patty - trening, szkielety
 29. XVII walka Funerisa Venatio - walka treningowa, krwiopijcy
 30. X walka Patty - trening, ścierwojady
 31. II walka Funerisa Venatio - walka losowa
 32. XVII walka Funerisa Venatio - walka losowa
 33. IX walka Patty - trening, ścierwojady
 34. V walka Evening -trening, kretoszczur
 35. IV walka Evening - trening, kretoszczur
 36. I walka Corya - trening, Kretoszczur
 37. III walka Evening - trening, kretoszczury
 38. II walka Evening - trening, kretoszczury
 39. XVI walka Gordiana - walka losowa
 40. XV walka Gordiana - trening szkielety
 41. XIV walka Gordiana - trening szkielety
 42. I walka Faye - trening, kretoszczur
 43. XVII walka Salazara - Krwiopijce
 44. X walka Silvastera - kretoszczury
 45. II walka Darlenita - kretoszczury
 46. I walka Evening na arenie - kretoszczury
 47. IX walka Silvastera - kretoszczury
 48. VIII walka Silvastera - ścierwojady
 49. VII walka Silvastera - kretoszczur.
 50. VI walka Silvastera - kretoszczur