View full version: Efehidon
1
  1. Jan [NPC] (nauka specjalizacji)
  2. Farma [praca]
  3. Piec hutniczy [przetapianie surowców]
  4. Elena [NPC] (nauka umiejętności)
  5. Posterunek rycerzy zakonnych
  6. Portal do Mor Andor
  7. Ulica Dragosaniego pogromcy Kagana
  8. Mędrzec Assort [NPC] (pomoc)